Open positions :: Photonics Center ::

Research projects
Applied research
People
Cooperation
Teaching
Activities
Events and news
Publications
Facilities
Archive
2009-07-29

Open positions

Позив за укључивање у научно-истраживачки рад

Лабораторија за оптику и ласере (Центар за фотонику) Института за физику, Универзитет у Београду тренутно има отворен позив студентима докторских студија да се укључе у истраживање у областима:

  • фотонични кристали на органским материјалима урађени помоћу холографских метода
  • квантна оптика хладних атома у оптичким резонаторима

Рад на обе теме подразумева превасходно експериментални рад али је потребан и одговарајући теоријски рад, као и прорачуни.

Докторска дисертација из области фотоничких кристала би се радила у лабораторијама Института за физику, док би се докторска дисертација из области квантне оптике радила делом у лабораторијама Института за физику, а делом у иностранству. Омогућена је сарадња са Центром за ултрахладне атоме Масачусетског института технологије (en: Center for Ultracold Atoms, Massachussetts Institute of Technology) у Кембриџу (Масачусетс, САД), као и са Институтом за физику Јагелонског универзитета (en: Institute of Physics "Marian Smoluchowski", Jagiellonian University in Krakow) у Кракову (Пољска).

Такође је отворен и позив студентима који желе да ураде дипломске радове из области ласера, ласерске спектроскопије, оптике и холографије.

Докторанти и дипломци заинтересовани да се придруже истраживању из ових тема могу да контактирају Центар у циљу заказивања разговора.

Погледајте још и:

  • http://photonics.ipb.ac.rs/contact.php (контактна страница Центра за фотонику - Институт за физику, Универзитет у Београду)

Називи институција

 

lang=sr-cyrl
lang=(original)
Масачусетски институт технологије
(en) Massachussetts Institute of technology (MIT)
Центар за ултрахладне атоме
(en) Center for Ultracold Atoms (CUA)
Јагелонски универзитет
(pl) Uniwersytet Jagiellońskie w Krakowie
Институт за физику "Марјан Смолуховски"
(pl) Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego

HOME / Activities / Open positions ¦ 056

Open positions ¦̅  56

2009-07-29

NEW & UPDATED

Project 2019-NATO
Research
N20191010 Our colleagues appointed as guest editors
Laboratory for laser interaction with materials and lasers
Seminar 20160321
Seminar on photonics
N20150619
N20150527
Publications
N20150323
 executed at 0.0097s